Quy định về việc kiểm tra đầu vào nguyên vật liệu

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy định về việc kiểm tra đầu vào nguyên vật liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Công ty TNHH LD ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC OKUTOMI-NGUYỄN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------o0o------- Tp.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2013. GIÁM ĐỐC Công ty TNHH LD ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC OKUTOMI-NGUYỄN Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH LD ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC OKUTOMI-NGUYỄN. Căn cứ vào Nhiệm vụ và Quyền hạn của Giám đốc Công ty. QUY ĐỊNH V/v: Kiểm tra đầu vào nguyên vật liệu. Nơi Nhận: Bộ phận Kho Ban ISO Phụ lục đính kèm QC Điều 1: Tất cả nguyên vật liệu đều phải được kiểm tra đầu vào trước khi nhập kho. Điều 2: Nguyên liệu nhập phải đúng quy cách, chất lượng về: RoSH, dung sai, ngoại quan, nhà cung cấp. Điều 3: Những nguyên liệu không đạt quy cách cũng như tiêu chuẩn về RoSH, ngoại quan phát sinh OXI hóa, cong võng, dung sai không đúng theo bảng quy cách, sai khác nhà cung cấp sẽ được phán định là NG gửi trả ngược lại nhà cung cấp. Điều 4: Những trường hợp NVL phát sinh NG tại nhà máy như: cong võng, OXI hóa phải được phân luồng riêng và có chỉ thị giấy “màu đỏ” ngay khu vực đó. Điều 5: Nguyên vật liệu phải được đặt thẳng đứng vào hộc đúng theo từng khu vực khách hàng (sơ đồ kho NVL). Nguyên vật liệu OK phải được gắn nhãn “Nguyên liệu OK” màu xanh. Điều 6: Cấm đặt nguyên liệu nằm ngang hoặc sai vị trí sơ đồ. Bộ phận phát hành Giám đốc QA Nguyễn Ngọc Trung

File đính kèm:

  • docqd_kiem_tra_dau_vao_nguyen_lieu_5514.doc