Đơn xin nghỉ phép (Công ty cổ phần sông Đà 7.04)

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3553 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép (Công ty cổ phần sông Đà 7.04), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi: - Ông Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 - Phòng Tổ chức hành chính Công ty - ................................................................................. Tên tôi là: - Sinh ngày: ............ Tháng, năm thoát ly: .... Đơn vị công tác: .... Tôi xin được nghỉ phép.......................................................................................... Chia làm: ........ lần nghỉ. Nghỉ lần thứ: ............... từ ngày: ././20. đến hết ngày .././20. Lý do: (ghi rõ lý do: Giải quyết việc gia đình hoặc nghỉ kết hôn, con kết hôn, nghỉ việc hiếu ...vv) ........................ Nơi nghỉ: ........ Số điện thoại liên hệ khi cần thiết: .... Quá trình nghỉ phép, tôi xin cam kết: - Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định quản lý của Công ty; Bản thân tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật Nhà nước trong quá trình nghỉ phép; - Trở lại đơn vị đúng thời hạn cho phép. Nếu vi phạm, tôi xin chịu hình thức kỷ luật sa thải (theo quy định tại Luật Lao động và Thỏa ước lao động của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04) , ngày . tháng . năm 20..... PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ TỰ TÚC Kính gửi: - Ông Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 - Phòng Tổ chức hành chính Công ty - ............................................................................ Tên tôi là: - Sinh ngày: /.../..... Nghề nghiệp: .................................................. Đơn vị công tác: ............................................................... Tôi xin được nghỉ tự túc từ ngày: .//20 đến hết ngày .//20 Lý do: ........ ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Nơi nghỉ: ....... Số điện thoại liên hệ khi cần thiết: ........... Nếu được đơn vị tạo điều kiện cho nghỉ tự túc, tôi xin cam kết: - Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định quản lý của Công ty; Bản thân tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật Nhà nước trong quá trình nghỉ tự túc; - Trở lại đơn vị đúng thời hạn cho phép. Nếu vi phạm, tôi xin chịu hình thức kỷ luật sa thải (theo quy định của Luật Lao động và Thỏa ước lao động của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04) , ngày . tháng . năm 20..... PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên)

File đính kèm:

  • pdfĐơn xin nghỉ phép (Công ty cổ phần sông Đà 7.04).pdf
Mẫu đơn liên quan