Đơn xin nghỉ phép năm (Trung tâm đào tạo và thông tin)

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 4268 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép năm (Trung tâm đào tạo và thông tin), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP (NGHỈ HÀNG NĂM) VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi: - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Thông tin; - Văn phòng Trung tâm. Tên tôi là:.. Chức vụ (chức danh): Bộ phận công tác:. Đề nghị được nghỉ phép năm.(2),(3)ngày (từ ngày / / đến ngày / / ) Nơi nghỉ phép:.. Lý do nghỉ phép:... Điện thoại liên hệ khi cần: Đề nghị Giám đốc giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. Hà Nội, ngày tháng năm GIÁM ĐỐC Ý KIẾN CỦA PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN (Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý (2): Ghi rõ nghỉ phép của năm nào (3): Ghi rõ số ngày nghỉ phép. MẪU ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG, NGHỈ ỐM, NGHỈ THAI SẢN VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ..(1) Kính gửi: - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Thông tin; - Văn phòng Trung tâm. Tên tôi là:.. Chức vụ (chức danh): Bộ phận công tác: Đề nghị được nghỉ (lý do).....,.(3) ngày (từ ngày / / đến ngày / / ) Nơi nghỉ :.. Điện thoại liên hệ khi cần: Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. Hà Nội, ngày tháng năm GIÁM ĐỐC Ý KIẾN CỦA PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN (Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1): Ghi rõ nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ thai sản (2): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý. (3): Ghi rõ số ngày nghỉ. MẪU ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG Kính gửi: - Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT; - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ; - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Thông tin. Tên tôi là:.. Chức vụ (chức danh): Đơn vị công tác: Đề nghị được nghỉ không hưởng lương (2) ngày (từ ngày / / đến ngày / / ) Lý do nghỉ:....(kèm theo các giấy tờ liên quan) Điện thoại liên hệ khi cần: Tôi xin tự nguyện đóng 100% tiền BHXH (hoặc không tham gia đóng BHXH) trong thời gian nghỉ không hưởng lương. Đề nghị Viện trưởng giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. Hà Nội, ngày tháng năm VIỆN TRƯỞNG Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý. (2): Ghi rõ số ngày nghỉ không hưởng lương.

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép năm (Trung tâm đào tạo và thông tin).doc
Mẫu đơn liên quan