Mẫu giấy nghỉ phép năm (Công ty điện lực Lạng Sơn)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 6326 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu giấy nghỉ phép năm (Công ty điện lực Lạng Sơn), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /NP-PCLS Lạng Sơn, ngày tháng năm GIẤY NGHỈ PHÉP Xét đơn xin nghỉ phép ngày .. của ông (bà) .. .. cấp cho: Ông (bà): .. Chức vụ: .. Nghỉ phép năm . trong thời gian .. , kể từ ngày .. đến hết ngày .. tại ./. Nơi nhận: - .; - ; - Lưu: VT, tên phòng soạn thảo (viết tắt). Xác nhận của cơ quan (tổ chức) hoặc chính quyền địa phương nơi nghỉ phép (chữ ký, dấu) Họ và tên QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ Họ và tên

File đính kèm:

  • docMẫu giấy nghỉ phép năm (Công ty điện lực Lạng Sơn).doc
Mẫu đơn liên quan