Đơn xin nghỉ phép (Dành cho giáo viên)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 32309 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép (Dành cho giáo viên), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Thành phố Sa Đéc, ngày … tháng … năm 2014 ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi : Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng Tôi tên : Là : Thuộc Tổ : Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng cho tôi được nghỉ phép …… ngày (từ ngày …/…/2014 đến ngày …/…/2014). Lý do : Công việc tôi đã bàn giao cho Ông (bà) : Là : Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng. Trân trọng kính chào. Xác nhận của Tổ trưởng tổ : ………………… Người viết đơn (Ký ghi rõ họ tên) _______________________ ______________________ Ý kiến của HIỆU TRƯỞNG : …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………….……………….. Ngày … tháng … năm 2014

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép (Dành cho giáo viên).doc
Mẫu đơn liên quan