Mẫu đơn xin thôi việc của giáo viên mẫu chuẩn

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin thôi việc của giáo viên mẫu chuẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------o0o---------- ĐƠN XIN THÔI VIỆC CỦA GIÁO VIÊN Kính gửi: - Sở GD&ĐT ....................................................... . - Hiệu trưởng trường ........................................... Tôi tên là: ................................................................................................................. Ngày tháng năm sinh:.............................................................................................. Ngày vào ngành:...................................................................................................... Trình độ chuyên môn:............................................................................................... Chức vụ: ..................................................Tổ chuyên môn:...................................... Đơn vị công tác: Trường ....................................................................................... Nay tôi làm đơn này, kính xin lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo trường cho tôi được thôi việc kể từ ngày..........thángnăm... Lý do: ....... ............................................................................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc. Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc. Tôi xin trân trọng cảm ơn./. ..................., ngày..tháng năm .. Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxmau_don_xin_thoi_viec_cua_giao_vien_mau_chuan.docx
Mẫu đơn liên quan