Mẫu Đơn xin đi làm trước thời hạn nghỉ chế độ thai sản

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 467 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Đơn xin đi làm trước thời hạn nghỉ chế độ thai sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC Kính gửi: Tôi tên là: Sinh ngày: ....................................................... Nơi sinh: Cấp bậc: Chức vụ: Nghề nghiệp:. Đơn vị làm việc: Hộ khẩu thường trú: Được sự đồng ý của tôi được nghỉ thai sản từ: ngày. tháng.. năm.. đến ngày.. tháng năm.. Đến nay, tuy chưa hết thời gian nghỉ thai sản nhưng tôi mong muốn được quay trở lại làm việc trước thời hạn vì tôi thấy mình có đủ sức khỏe để đi làm sớm (có xác nhận của bệnh viện). Tôi làm đơn này kính đề nghị.. cho tôi được trở lại công tác từ ngày..tháng ..năm. Kính mong ..xem xét và giải quyết.                                                                                                                                         ....., Ngày.tháng.năm..                       Người làm đơn (Kí và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_di_lam_truoc_thoi_han_nghi_che_do_thai_san.doc
Mẫu đơn liên quan