Đơn xin nghỉ phép (Chi nhánh viện công nghệ Hà Nội - CNHCM)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép (Chi nhánh viện công nghệ Hà Nội - CNHCM), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi: Ban lãnh đạo Chi nhánh Viện Công Nghệ Hà Nội - CNHCM Tên tôi là:Nam/nữ Ngày, tháng, năm sinh:tại Địa chỉ thường trú: Điện thoại liên hệ khi cần: Học viên ngành:................................................................................................................ Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo Viện cho tôi được nghỉ phép + Từ: ngày:tháng năm 201 Đến: ngày:tháng năm 201 + Lý do: Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung học tập trong thời gian vắng. Kính mong Ban lãnh đạo Viện chi nhánh TP.HCM xem xét chấp thuận. Trân trọng. Tp HCM, ngày tháng năm 201 Phòng Hành chính – Kế toán (Xác nhận) Ý kiến của Trưởng đơn vị (Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên) Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép (Chi nhánh viện công nghệ Hà Nội - CNHCM).doc
Mẫu đơn liên quan