Đơn xin nghỉ phép (Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3830 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép (Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TÀI CHÍNH-HẢI QUAN ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi: - BGH Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan; - Phòng Tổ chức – Hành chính ; - Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm: .............. Tên tôi là:Nam/nữ Ngày, tháng, năm sinh:tại Địa chỉ thường trú: Điện thoại liên hệ khi cần: Đơn vị công tác:Chức vụ: .. Nay tôi làm đơn này đề nghị lãnh đạo nhà trường cho tôi được nghỉ phép:. ngày + Từ ngày:tháng năm 201 Đến ngày:tháng năm 201 (Trừ các ngày nghỉ trong tuần, ngày lễ) + Lý do: + Nơi nghỉ phép: Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): ... sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận Trân trọng./. Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 201 Ý kiến của Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm (Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên) Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Phòng Tổ chức-Hành chính (Xác nhận) Ban giám hiệu

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép (Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan).doc
Mẫu đơn liên quan