Đơn xin nghỉ phép đi học (Bản đẹp)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 11162 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép đi học (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20 ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP ĐI HỌC Kính gửi: Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Tổ chức – Hành chính và Khoa . Tôi tên là: Bộ phận công tác: Hiện đang là học viên/nghiên cứu sinh của ... (ghi rõ cơ sở đào tạo) Theo thông báo của . (ghi rõ cơ sở đào tạo) ngày . về việc học tập và nghiên cứu các học phần ở trình độ thạc sỹ/tiến sỹ theo chương trình của ., tôi sẽ phải tham gia đợt học tập cụ thể như sau: + Thời gian: từ .. đến .; + Địa điểm: . Vậy, tôi làm đơn này kính mong BGH tạo điều kiện cho tôi được nghỉ phép và tham gia khóa học trên đây. Tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc quy định về học tập và trở lại làm việc đầy đủ sau khi khóa học kết thúc. Tôi xin trân trọng cảm ơn! BAN GIÁM HIỆU KHOA/BỘ MÔN NGƯỜI LÀM ĐƠN Ghi chú: Đơn này được lập nếu nghỉ liên tục 5 ngày đối với GV và 3 ngày đối với cán bộ hành chính và nộp tại bộ phận chủ quan. Trưởng bộ phận ký xác nhận và chuyển cho trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, trình Hiệu trưởng phê duyệt. Sau đó, gửi lại người làm đơn 01 bản sao, bộ phận lưu 01 bản sao, phòng TCHC lưu bản gốc.

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép đi học.doc
Mẫu đơn liên quan