Đơn xin chuyển trường (Bản mới)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin chuyển trường (Bản mới), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mau 3.03 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------oOo------------- ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG Kính gửi: Hiệu trưởng trường ………………………………. Đồng kính gửi: Hiệu trưởng trường ………………………………. Tên tôi là: ………… Ngày, thang, năm sinh: …… Quê quán: ……….. xã,(phường):………., huyện (quận):……, tỉnh (thành phố):…… Hộ khẩu thường trú trước khi dự thi vào trường: ……Đối tượng tuyển sinh:: ……… Là sinh viên đang học học kỳ……. năm thứ …. Lớp: …. Ngành: ……. Trường:…… Trong kỳ tuyển sinh vào trường, năm ….., ngành dự thi: …… SBD:………….…., Tôi đạt số điểm như sau: Môn 1:…… Môn 2:…… Môn 3: …… Được xếp trúng tuyển vào ngành: ………………………………………………… (đối với trường đã định điểm xét tuyển theo ngành đào tạo trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy). Sau khi kết thúc phần giáo dục đại cương, tôi được xếp vào ngành: ……………………………………… (đối với trường trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy không định điểm xét tuyển theo ngành đào tạo). Trong thời gian học tại trường……… tôi đã đạt kết quả học tập, rèn luyện qua các năm học như sau: (ghi rõ từng năm học, được phân loại về học tập, rèn luyện, được khen thưởng hoặc bị xử lý kỷ luật các mức cụ thể) …………………………………………………………………………………………Thuộc diện: (cấp học bổng, trợ cấp xã hội) Tôi không thuộc diện đã dự thi vào trường (chuyển đến) …… nhưng không trúng tuyển. Tôi có nguyện vọng xin được chuyển đến tiếp tục vào học học kỳ … năm thứ … lớp …. Ngành …… thuộc trường …… Với lý do: …………………………………………………………………………….. Tôi xin cam đoàn những lời khai trên đây là sự thật. Nếu có sai sót gì, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. (kèm theo đơn xin chuyển trường có: giấy xác nhận kết quả học tập, rèn luyện của trường cũ; các chứng lý khác) ….., ngày …. tháng……. năm 20… Người làm đơn (Ký tên) Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐANG HỌC TRƯỜNG TIẾP NHẬN (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docĐơn xin chuyển trường (2).doc
Mẫu đơn liên quan