Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2854 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CÔNG TÁC Kính gửi: …………………………………………………… Tôi tên là: Sinh ngày:…………tháng………năm 19.... Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn: Bộ môn đang giảng dạy hoặc công việc đang đảm nhận: Ngày, tháng, năm vào ngành: Quá trình công tác: Hoàn cảnh gia đình và bản thân (chế độ chính sách nếu có): …, ngày..... tháng.... năm.... Hồ sơ kèm theo: Người làm đơn - ……….. (Ký và ghi rõ họ tên) - ……….. Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

File đính kèm:

  • docMẫu đơn đề nghị chuyển công tác.doc
Mẫu đơn liên quan