Đơn xin phép (Công ty cổ phần đầu tư Tia Sáng Mới)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 29/01/2016 | Lượt xem: 3339 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin phép (Công ty cổ phần đầu tư Tia Sáng Mới), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------- ĐƠN XIN PHÉP Kính gởi: - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới Tôi tên là: .. Chức vụ: .. Tôi làm đơn này kính xin Ban Điều hành Công ty CP Đầu Tư Tia Sáng Mới cho tôi được nghỉ: - ¨Phép năm -¨ Nghỉ ốm -o Nghỉ phép khác -o Việc riêng không lương Thời gian .. ngày. Từ ngày .đến ngày Lý do: ... Kính mong Ban Điều hành Công ty quan tâm giải quyết. Đà Nẵng, ngày . tháng .. năm 2015 Phòng Tổng hợp xác nhận Người làm đơn Đã nghỉ phép/tổng ngày phép: /12+... Đã nghỉ việc riêng không lương: /15 Phép năm còn lại: .......ngày. Đ/nghị giải quyết: ¨ Phép năm o Nghỉ phép khác ¨ Nghỉ ốm o Việc riêng không lương Bộ phận công tác Tổng Giám đốc duyệt Đề nghị cho nghỉ:..ngày Người giải quyết công việc thay người nghỉ: ...................... Ghi chú: Người lao động xin phép nghỉ gửi đơn cho Phòng Tổng hợp xác nhận trước khi trình Trưởng bộ phận và Tổng Giám đốc.Gửi đơn đã duyệt cho Bộ phận công tác. Nghỉ phép năm phải có đơn trước 7 ngày, mỗi đợt nghỉ tối đa không quá 6 ngày. Chỉ được nghỉ việc không lương sau khi đã hết ngày phép năm.

File đính kèm:

  • docĐơn xin phép (Công ty cổ phần đầu tư Tia Sáng Mới).doc
Mẫu đơn liên quan