Mẫu đơn xin thôi việc đối với công ty tư nhân

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin thôi việc đối với công ty tư nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------- ĐƠN XIN THÔI VIỆC Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty ....................... ........................... ....................... ......................... Trưởng phòng Hành chính nhân sự Tôi tên là: ....................... ........................... ....................... ......................... Bộ phận : ....................... ........................... ....................... ......................... Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám đốc Công ty chấp thuận cho tôi được Thôi việc kể từ ngày .../.../... Lý do xin Thôi việc: ....................... ........................... ....................... ................................................ ........................... ....................... ......................... ....................... ........................... ....................... ......................... Tôi thực hiện việc báo trước là ....... ngày, kể từ ngày làm đơn. Tôi sẽ tiến hành bàn giao công việc cho: ....................... ........................... ....................... ......................... Bộ phận: ....................... ........................... ....................... ......................... Tôi rất hài lòng vì thời gian được làm việc cho Công ty. Cảm ơn Ban Giám đốc Công ty đã hỗ trợ và giúp đỡ. Kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét và giải quyết. ........................, ngày ... tháng ... năm

File đính kèm:

  • docxmau_don_xin_thoi_viec_doi_voi_cong_ty_tu_nhan.docx
Mẫu đơn liên quan