Đơn xin nghỉ phép

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3244 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty; Phòng Nhân sự; Trưởng khoa(phòng):………………(1)…………… Tên tôi là:………………………………………..…….….Nam/nữ…………..……. Chức vụ (chức danh):…………………………………………………..…………… Khoa, phòng công tác:……………………………………..……………………..… Điện thoại liên hệ khi cần:……………………………………………………….…. Xin được nghỉ phép…(2)…..ngày (từ ……/…./….. đến ngày……/…./…… Nơi nghỉ phép:……………………………………………………………………… Lý do nghỉ phép: …………………………………………………………………… Kính trình Ban Giám đốc Công ty, phòng Nhân sự xem xét và giải quyết cho tôi nghỉ theo nguyện vọng trên. Tôi xin đảm bảo sẽ nghỉ theo đúng số ngày đã ghi trong đơn; đồng thời, bàn giao công việc cho Cán bộ quản lý phòng (3) và tiếp nhận lại công việc đầy đủ trước và sau khi nghỉ. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm Ban Giám đốc Ý kiến của Trưởng phòng NS Ý kiến của Trưởng Khoa/Phòng Người làm đơn Ghi chú: (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý; (2): Ghi rõ số ngày nghỉ phép; (3): Đối với CBNV bàn giao công việc cho CB quản lý phòng, đối với CB Trưởng phòng nghỉ bàn giao công việc cho Phó phòng và ngược lại.

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ.doc
Mẫu đơn liên quan