Đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

doc2 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y Kính gửi: Cục Thú y Tên tôi là: Ngày tháng năm sinh: Địa chỉ thường trú: Đã được Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y: □ Sản xuất thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn. □ Sản xuất thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản. □ Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn. □ Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản. □ Khảo nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn. □ Khảo nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản. □ Kiểm nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn. □ Kiểm nghiệm thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản. Tại Doanh nghiệp/Công ty: Số CCHN: Ngày cấp: Nay đề nghị Quý Cục cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề trên. Gửi kèm Chứng chỉ hành nghề hết hạn và 02 ảnh 4x6. ., ngày.. tháng .. năm 20.... Người đứng đơn Ký (Ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA HẠN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y Kính gửi: Chi cục Thú y Tên tôi là: Ngày tháng năm sinh: Địa chỉ thường trú: Bằng cấp chuyên môn: Đã được Chi cục......... cấp Chứng chỉ hành nghề thú y: □ Tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu (thiến, cắt đuôi) động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y. □ Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật. □ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn. □ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản. Tại Doanh nghiệp/Công ty: Số CCHN: Ngày cấp: Nay đề nghị Quý Chi cục cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề trên. Gửi kèm Chứng chỉ hành nghề hết hạn và 02 ảnh 4x6. ., ngày.. tháng .. năm 20.... Người đứng đơn Ký (Ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docdon_dang_ky_gia_han_chung_chi_hanh_nghe_thu_y.doc
Mẫu đơn liên quan