Giấy nghỉ phép của văn phòng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3450 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy nghỉ phép của văn phòng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 22: Giấy nghỉ phép Ví dự: Giấy nghỉ phép của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VĂN PHÒNG Số: /GNP-VP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20 GIẤY NGHỈ PHÉP Xét Đơn xin nghỉ phép ngày của ông (bà) Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho: Ông (bà): 1 .. Chức vụ: Nghỉ phép năm . trong thời gian: ., kể từ ngày . đến hết ngày tại 2 Nơi nhận: - 3; - Lưu: VT, .4 CHÁNH VĂN PHÒNG (Chữ ký, dấu) Tô Văn Động Xác nhận của cơ quan (tổ chức) hoặc chính quyền địa phương nơi nghỉ phép (Chữ ký, dấu) Họ và tên Ghi chú: 1 Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được cấp giấy phép. 2 Nơi nghỉ phép. 3 Người được cấp giấy nghỉ phép. 4 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

File đính kèm:

  • docGiấy nghỉ phép của văn phòng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch.doc
Mẫu đơn liên quan