Đơn xin nghỉ phép (Trung tâm giới thiệu việc làm An Giang)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3069 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép (Trung tâm giới thiệu việc làm An Giang), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi: - BGĐ Trung tâm Giới thiệu Việc làm An Giang, - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán. Tên tôi là: Nam/nữ: Phòng, ban: Chức vụ: Điện thoại liên hệ khi cần: Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm An Giang cho tôi được nghỉ phép..ngày. + Từ ngày:././201.. Đến ngày: ././201.. + Lý do: Tôi xin hứa sau khi hết phép sẽ trở lại làm việc bình thường và sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác. Kính mong Trung tâm xem xét và chấp thuận. Trân trọng. An Giang, ngày tháng năm 201 Duyệt của Ban Giám đốc Duyệt của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán Người làm đơn

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép (Trung tâm giới thiệu việc làm An Giang).doc
Mẫu đơn liên quan