Danh sách hành khách vận tải đường thủy nội địa

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1965 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Danh sách hành khách vận tải đường thủy nội địa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Tên phương tiện: …..............................……….Số đăng ký : TTH - ...................... Tên chủ phương tiện: ............................................................................................ Địa chỉ: ................................................................................................................... Tên thuyền trưởng: ....…….............………………… Số bằng (CCCM):…............. Tuyến tham quan, du lịch:………………………………………………...........……… Thời gian rời bến: hồi ........giờ….., ngày....../........./20…........ Số hành khách xuống thuyền tại bến là:…......người. Quốc tịch: VN…..….người; nước ngoài…..…. người STT Họ và tên Địa chỉ nơi ở hiện nay (Quốc tịch) Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... .. 39 40 Tổng số hành khách: ......... người (bằng chữ: ............................... người) Đại diện BQL Bến thuyền du lịch Người lập danh sách (Ký, ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • pdfdanh_sach_4359.pdf
Mẫu đơn liên quan