Mẫu đơn đề nghị nghỉ phép năm (Dành cho giáo viên)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2337 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn đề nghị nghỉ phép năm (Dành cho giáo viên), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHỈ PHÉP NĂM   Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. HCM; - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; - ……………………………………… (1)   Tên tôi là:………………………………………………………………….. Chức vụ (chức danh):……………………………………………………… Đơn vị công tác:…………………………………………………………… Đề nghị được nghỉ phép năm……….(2),………(3)ngày (từ ngày / / đến ngày / / ) Nơi nghỉ phép:…………………………………………………………….. Lý do nghỉ phép:…………………………………………………………... Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần:……………………………………… Đề nghị lãnh đạo đơn vị và Hiệu trưởng giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.   TP. HCM, ngày tháng năm   HIỆU TRƯỞNG         Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên)  Ghi chú: (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý (2): Ghi rõ nghỉ phép của năm nào (3): Ghi rõ số ngày nghỉ phép.

File đính kèm:

  • docMẫu đơn đề nghị nghỉ phép năm (Dành cho giáo viên).doc
Mẫu đơn liên quan