Đơn xin phép (Dùng cho trường hợp nghỉ họp, đi học)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 7760 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin phép (Dùng cho trường hợp nghỉ họp, đi học), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU ĐƠN XIN PHÉP (dùng cho trường hợp nghỉ họp, đi học, ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN PHÉP Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính - (1) Tên tôi là:Nam/nữ.. Ngày, tháng, năm sinh:tại.. Chức vụ : Đơn vị công tác:. Điện thoại liên hệ khi cần:. Nay tôi làm đơn này xin phép Hiệu trưởng, trưởng phòng TCHC, trưởng(1). cho tôi được vắng ngày .. Lý do: Tôi hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. .., ngày tháng năm 20.. HIỆU TRƯỞNG Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LÀM ĐƠN Ghi chú: (1): Tên đơn vị trực tiếp quản lý

File đính kèm:

  • docĐơn xin phép (Dùng cho trường hợp nghỉ họp, đi học).doc
Mẫu đơn liên quan