Đơn xin nghỉ phép năm

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP NĂM _____ Kính gửi : - Ban Tổng giám đốc Công ty - Phòng Nhân sự - Ban Giám đốc (đơn vị đang công tác)………………. Tôi tên : Sinh năm: Hiện đang công tác tại : Nay tôi làm đơn kính xin Ban Tổng giám đốc Công ty, Phòng Nhân sự và Ban Giám đốc (đơn vị đang công tác) ……………… cho tôi được nghỉ phép ….. ngày Từ ngày …. tháng ..… năm 20…… đến hết ngày ….. tháng …. năm 20….. Nơi nghỉ phép : Lý do : Kính mong Ban Tổng giám đốc Công ty, Phòng Nhân sự và Ban Giám đốc (đơn vị đang công tác) ……………………….... xem xét giải quyết./. Ngày ....... tháng ....... năm 20...... Ý kiến của lãnh đạo đơn vị Người làm đơn (ký ghi rõ họ tên) Ý kiến của Phòng Nhân sự Ban Tổng giám đốc

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép năm.doc
Mẫu đơn liên quan