Đơn xin nghỉ việc riêng (Bản đẹp)

docx1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 5388 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ việc riêng (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG Kính gửi:..... Tên tôi là: ............................................... Bộ phận: ............................... Nay tôi làm đơn này xin ........cho tôi được nghỉ ngày Thời gian nghỉ việc riêng: từ .....[giờ]..... ngày ......../......../........  đến ....[giờ].....  ngày ......../......../......... Và: .... từ ........ ngày ......./........../..........  đến ......  ngày ......./........../........... => (nếu bạn muốn nghỉ cách quãng) Lý do xin nghỉ: ....................................................................................................... Tôi cam kết sẽ bàn giao đầy đủ công việc trước khi nghỉ và sau thời gian trên Tôi sẽ đến Công ty làm việc bình thường. Kính mong ..... tạo điều kiện cho tôi được nghỉ theo như kế hoạch Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày .... tháng  ... năm 20.. Giám đốc            Phòng TCHC               Trưởng bộ phận                 Người làm đơn (Ký, họ tên)        (Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên)                           Ký, họ tên        

File đính kèm:

  • docxĐơn xin nghỉ việc riêng.docx
Mẫu đơn liên quan