Đơn đề nghị nghỉ phép năm (Bản đẹp)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 4878 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị nghỉ phép năm (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHỈ PHÉP NĂM Kính gửi: - Ban lãnh đạo Công ty...................... - Phòng Hành Chính Nhân sự -.(1) Tên tôi là: Chức vụ (chức danh): Đơn vị công tác: Đề nghị được nghỉ phép năm.(2),(3)ngày (từ ngày đến ngày ) Nơi nghỉ phép: Lý do nghỉ phép: Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần: Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty và Phòng Hành Chính Nhân sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.                                                             ., ngày tháng năm........ Giám đốc (Ký, họ tên) Phòng HCNS (Ký, họ tên) Cán bộ phụ trách (Ký, họ tên) Người làm đơn (Ký, họ tên) Ghi chú: (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý (2): Ghi rõ nghỉ phép của năm nào (3): Ghi rõ số ngày nghỉ phép.

File đính kèm:

  • docĐơn đề nghị nghỉ phép năm (Bản đẹp).doc
Mẫu đơn liên quan