Đơn xin thôi việc dành cho viên chức biên chế

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 519 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin thôi việc dành cho viên chức biên chế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN THÔI VIỆC     (Dành cho viên chức thuộc diện biên chế)          Kính gửi:            - Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang;            - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính;            - Trưởng đơn vị (phòng, ban, khoa, trung tâm). Tôi tên: . Chức vụ/chức danh: . Đơn vị công tác: .. Hộ khẩu thường trú số nhà:đường .. Phường (xã)...quận (huyện)...TP (Tỉnh) .. Được tuyển dụng về Trường Đại học Tiền Giang từ ngày.......tháng......năm.......... Thâm niên công tác (năm, tháng)............................................................................. Được cử đi đào tạo sau đại học: thạc sĩ, tiến sĩ (nếu có) từ ngày....tháng...năm. bằng kinh phí .......................................................................................................... Nay tôi làm đơn này xin thôi việc kể từ ngày.tháng.năm 20... Lý do xin thôi việc: .. ..       Nếu được nhà trường chấp thuận, tôi cam kết sẽ bàn giao công việc, bồi hoàn chi phí đào tạo và thanh toán các khoản nợ (nếu có) trước khi nghỉ việc. Kính mong được sự xem xét giải quyết của Quý lãnh đạo./.              ., ngày      tháng      năm           Ý kiến của Trưởng đơn vị                                          Người làm đơn      (Ghi rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý,                            (Ký và ghi rõ họ tên)                   chữ ký và  họ tên)                                                          .. .. . ..                 Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-HC                    Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docxdon_xin_thoi_viec_danh_cho_vien_chuc_bien_che.docx
Mẫu đơn liên quan