Đơn xin nghỉ phép (Trường Đại học Luật TP. HCM)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 4052 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép (Trường Đại học Luật TP. HCM), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ..(1)  Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. HCM; - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; - (2) Tên tôi là:.. Chức vụ (chức danh): Đơn vị công tác: Đề nghị được nghỉ (lý do).....,.(3) ngày (từ ngày / / đến ngày / / ) Nơi nghỉ :.. Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần: Đề nghị lãnh đạo đơn vị và Hiệu trưởng giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. TP. HCM, ngày tháng năm HIỆU TRƯỞNG Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên)  Ghi chú: (1): Ghi rõ nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ thai sản (2): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý. (3): Ghi rõ số ngày nghỉ.

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép (Trường Đại học Luật TP. HCM).doc
Mẫu đơn liên quan