Đơn xin nghỉ không hưởng lương (Trường TH Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng)

doc5 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ không hưởng lương (Trường TH Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHỈ PHÉP NĂM Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường TH Văn hóa-Nghệ thuật Đà Nẵng; - Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức; - . (1) Tên tôi là: . Chức vụ (chức danh): ... Phòng/Tổ: . Đề nghị được nghỉ phép năm..(2) số ngày xin nghỉ (3) .. (từ ngày đến ngày .) Nơi nghỉ phép: .. Lý do nghỉ phép: .. Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần: ... Kính đề nghị Hiệu trưởng , Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức và Trưởng phòng/Tổ giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. Đà Nẵng, ngày tháng năm PHÓ HIỆU TRƯỞNG (4) TRƯỞNG PHÒNG/TỔ NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) HIỆU TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔ CHỨC Ghi chú: (1): Ghi rõ tên Phòng/Tổ trực tiếp quản lý. (2): Ghi rõ nghỉ phép của năm nào. (3): Ghi rõ số ngày nghỉ phép. (4): PHT được phân công phụ trách phòng/tổ. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHỈ PHÉP NĂM ĐI NƯỚC NGOÀI Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường TH Văn hóa-Nghệ thuật Đà Nẵng; - Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức; - . (1) Tên tôi là: . Chức vụ (chức danh): ... Phòng/Tổ: . Đề nghị được nghỉ phép năm (2) ..số ngày xin nghỉ (3) .. (từ ngày đến ngày .) Nước dự kiến đến: (4).. Lý do nghỉ phép: .. Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần: ... Trong thời gian nghỉ hàng năm (phép năm) tôi cam kết thực hiện nghiêm túc việc xuất nhập cảnh theo quy định của Nhà nước đối với công dân Việt Nam. Kính đề nghị Hiệu trưởng , Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức và Trưởng phòng/Tổ giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. Đà Nẵng, ngày tháng năm PHÓ HIỆU TRƯỞNG (5) TRƯỞNG PHÒNG/TỔ NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) HIỆU TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ. (1) Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường TH Văn hóa-Nghệ thuật Đà Nẵng; - Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức; - . (2) Tên tôi là: . Chức vụ (chức danh): ... Phòng/Tổ: . Đề nghị được nghỉ (lý do) .. số ngày xin nghỉ (3) (từ ngày đến ngày .) Nơi nghỉ: .. Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần: ... Kính đề nghị Hiệu trưởng , Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức và Trưởng phòng/Tổ giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. Đà Nẵng, ngày tháng năm PHÓ HIỆU TRƯỞNG (4) TRƯỞNG PHÒNG/TỔ NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) HIỆU TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔ CHỨC Ghi chú: (1): Ghi rõ nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ thai sản. (2): Ghi rõ tên Phòng/Tổ trực tiếp quản lý. (3): Ghi rõ số ngày nghỉ. (4): PHT được phân công phụ trách phòng/tổ. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường TH Văn hóa-Nghệ thuật Đà Nẵng; - Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức; - . (1) Tên tôi là: . Chức vụ (chức danh): ... Phòng/Tổ: . Đề nghị được nghỉ không hưởng lương (2)...ngày (từ ngày đến ngày .) Lý do nghỉ: ... Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần: ... Tôi xin tự nguyện đóng 100% tiền BHXH (hoặc không tham gia đóng BHXH) trong thời gian nghỉ không hưởng lương. Kính đề nghị Hiệu trưởng , Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức và Trưởng phòng/Tổ giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. Đà Nẵng, ngày tháng năm PHÓ HIỆU TRƯỞNG (3) TRƯỞNG PHÒNG/TỔ NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) HIỆU TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔ CHỨC Ghi chú: (1): Ghi rõ tên Phòng/Tổ trực tiếp quản lý. (2): Ghi rõ số ngày nghỉ không hưởng lương. (3): PHT được phân công phụ trách phòng/tổ.

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ không hưởng lương (Trường TH Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng).doc
Mẫu đơn liên quan