Đơn xin nghỉ phép (Bản chuẩn)

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3160 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép (Bản chuẩn), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------***------- ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi: - Ban giám đốc - Công ty. - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị - Trưởng ..... Tên tôi là:Nam/nữ............................................................................ Ngày, tháng, năm sinh:tại.................................................................................... Địa chỉ thường trú:............................................................................................................................... Điện thoại liên hệ khi cần:.................................................................................................................... Đơn vị công tác:.............................................................................. Chức vụ:...................................... Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo - Công ty .cho tôi được nghỉ phép + Từ: .giờ ..phút, ngày:tháng năm 201     Đến: ..giờ ..phút, ngày:tháng năm 201 + Lý do: ............................................................................................................................  ......................................................................................................................................... + Nơi nghỉ phép: .............................................................................................................. Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận Trân trọng.                                                                        Tp , ngày  tháng năm 20 Ban Giám Đốc (Duyệt) Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị (Xác nhận) Ý kiến của Trưởng đơn vị (Nêu  ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên) Người làm  đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép (Bản chuẩn).doc
Mẫu đơn liên quan