Đơn xin nghỉ phép năm (Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng INVECO)

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3244 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép năm (Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng INVECO), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
INV-PR-5.5.3/FM10 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÂY DỰNG IN VE CO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----\---- ----µ---- ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi: - Phòng Hành chính-Nhân sự - Ban giám đốc Công ty Tôi tên là : ....................................Chức vụ:........................... Đơn vị công tác :.............................................................................. Xin được nghỉ phép: - Số ngày đã nghỉ chế độ phép/năm: .ngày (nếu có) . - Thường niên năm : - Việc riêng nghỉ không lương : - Nghỉ bù : - Ốm đau : Lý do :................................................................................... Thời gian :..........ngày, kể từ................đến................................... Nơi nghỉ :.. Đề nghị được chấp thuận đơn. Xin chân thành cám ơn. Tp HCM ngày....tháng.năm 20..... Duyệt GĐ Phòng HCNS Đơn vị QL Người làm đơn

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép năm (Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng INVECO).doc
Mẫu đơn liên quan