Đơn xin nghỉ phép năm (Gửi đơn vị quản lý)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3798 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép năm (Gửi đơn vị quản lý), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi: - Phòng Tổ chức – Nhân sự; - Phòng (1) ................................ Họ và tên: ........................... Chức danh: .............................. Đơn vị: (1)................................... Tôi làm đơn này kính đề nghị Phòng Tổ chức – Nhân sự, Phòng (1)................ cho tôi được nghỉ phép từ ngày ............. đến ngày ................. Lý do: ....................... Nghỉ theo diện: □ việc riêng, □ phép năm, □ nghỉ ốm, □ nghỉ chế độ. Chế độ phép năm .........tính đến ngày xin nghỉ còn ............. ngày phép. Người thay thế công việc: ...................... Địa chỉ nghỉ phép: ............................. Số điện thoại liên hệ: ....................................... Tôi xin chân thành cảm ơn ! Gia Lai, ngày .. tháng .... năm ..... PHÒNG TC-NS ĐƠN VỊ NGƯỜI LÀM ĐƠN

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép năm (Gửi đơn vị quản lý).doc
Mẫu đơn liên quan