Đơn xin nghỉ phép (Trường mầm non Canada Mable Bear)

pdf1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép (Trường mầm non Canada Mable Bear), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Parent's name Họ tên phụ huynh Student's name Họ tên học sinh Term & School year Học kỳ & Năm học To be filled by Parents | Phần dành cho Phụ huynh Reason of absence Lý do nghỉ from/từ to/đến from/từ Date/Ngày dd/mm/yy Signature/Ký tên Quarter dd/mm/yy dd/mm/yy Teacher's name Tên giáo viên * All refunds will be paid in Vietnam dong Tất cả các khoản bảo lưu được tính bằng đồng Việt Nam Class Lớp Time Thời lượng I wish to transfer Tôi muốn được chuyển days of meal fee ngày tiền ăn to/đến Quarter Maple bear HCMC Campus/cơ sở ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP ABSENCE FORM Full day/Cả ngày Half day/Nửa ngày Meal fee Tiền ăn 95,000VND per day/phí 1 ngày To be filled by Academic Office | Phần dành cho Nhân viên giáo vụ 85,000VND Refund Regulations Quy định bảo lưu 3) The fee is not refundable in cash. Instead, it will be deducted from the tuition of the next quarter. Số tiền hoàn lại không được trả bằng tiền mặt mà sẽ được trừ vào học phí của kỳ tiếp theo. 1) Fill in and submit the Absence form to the school office by 16:00 the date before the absent day. Điền đơn xin nghỉ học và gửi tới văn phòng trường trước 16:00 chiều trước ngày trẻ bắt đầu nghỉ TRƯỜNG MẦM NON CANADA MABLE BEAR | CANADIAN KINDERGARTEN Flemington Campus Tel: 3961 1218, Horizon Campus Tel: 3526 8833 | Email: academic@mapleBear.vn | Website: www.MapleBear.vn 2) Only meal fee will be refunded. Chỉ hoàn lại tiền ăn trong trường hợp trẻ nghỉ học. Processed by Xác nhận / Sophia Le Approved by Chấp thuận / Jeanie Lam 0The amount of refundTổng phí bảo lưu per half day/phí nửa ngày Refund Report | Bảng báo cáo bảo lưu

File đính kèm:

  • pdfĐơn xin nghỉ phép (Trường mầm non Canada Mable Bear).pdf
Mẫu đơn liên quan