Mẫu Đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên

doc2 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Tôi tên: Là: Thuộc tổ: Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường .................................... cho tôi được nghỉ phép ..... ngày (từ ngày ..../..../.... đến ngày ..../.../....) Lý do: Công việc tôi đã bàn giao cho Ông (Bà): Là: Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường Trân trọng cảm ơn! Xác nhận của Tổ trưởng tổ: ......... (Ký và ghi rõ họ tên) Người viết đơn Ý kiến của Hiệu trưởng ....................................... Ngày...tháng...năm.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------- ................, ngày...tháng...năm... ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi: Ban lãnh đạo trường ........ Tôi tên:.................................................................... Sinh năm Là giáo viên giảng dạy trường.................. Nay tôi viết đơn này kính đến Ban lãnh đạo nhà trường cho tôi xin được nghỉ phép từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... Vì lý do: Tôi xin hứa khi hết thời gian nghỉ phép tôi sẽ nghiêm túc tham gia công tác cũng như hoạt động của nhà trường. Rất mong sự xem xét giải quyết của lãnh đạo nhà trường. Xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO Người viết đơn

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_nghi_phep_danh_cho_giao_vien.doc
Mẫu đơn liên quan