Mẫu đơn xin chuyển trường

doc5 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2709 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin chuyển trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu đơn: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________ ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ( Ngoài tỉnh ) Kính gửi : - Giám đốc Sở (Trưởng phòng) Giáo dục và Đào tạo………………… - Giám đốc Sở (Trưởng phòng) Giáo dục và Đào tạo……………… - Hiệu trưởng trường…………………………… - Hiệu trưởng trường…………………………… Tôi tên :…………………………………………………………… Là Cha (Mẹ) của học sinh :………………………………………… Hộ khẩu thường trú :………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hiện ngụ tại địa chỉ :………………………………………………….……… ……………………………………………………………….………………. Là học sinh, đã học xong :…………, lớp :………., trường :………….………… huyện :………………….., tỉnh :…………………….………. năm học 20… - 20…, hệ :…………………… Kết quả học tập : Hạnh kiểm :…………… …, Học lực :…………………………. Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp :…………… trường :……………………., huyện :……………….tỉnh :……………. từ học kỳ :………., năm học 20…-20…, hệ :… … …, ngoại ngữ :……… Lý do :…………………….…………………… ……………………………………………………………………..…………………… Mong được Quý Lãnh đạo Sở, Trường xem xét giải quyết. Trân trọng kính chào. …………………, ngày……….tháng………năm 20… Người viết đơn Ý kiến của Hiệu trưởng trường tiếp nhận CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________ ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ( Trong tỉnh ) Kính gửi : - Hiệu trưởng trường………………………………… - Hiệu trưởng trường………………………………………… Tôi tên :…………………………………………… ………………… Là Cha (Mẹ) của học sinh :……………………………………………….……………. Hộ khẩu thường trú :……………………………… …………... ………………………………………………………..……….…… Hiện ngụ tại địa chỉ ………………………………….……………………………. Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho con tôi là : Họ và tên :…………………………………… …, sinh ngày :…………………….. tại :………………………………… ……………………………………………… Hộ khẩu thường trú :………………………… ………………….…………... ………………………………………………………………………………..……….… Hiện ngụ tại địa chỉ ……………………………….……………………………. Là học sinh, đã học xong :……… …, lớp :………., trường :………….………….…. huyện :………………….., tỉnh :…………………….………. năm học 20… - 20…, hệ :…………………… Kết quả học tập : Hạnh kiểm :………… …, Học lực :…………………………. Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp :………… Trường:……………………………., huyện :……………….tỉnh :……………. từ học kỳ :……., năm học 20…-20…, hệ :… ………, ngoại ngữ :……….. Lý do :…………………….………………………………………………………... ………………………………………………………………………..………………… Mong được Quý Hiệu trưởng các trường xem xét giải quyết. Trân trọng kính chào. ………………, ngày……….tháng………năm 20… Người viết đơn Ý kiến của Hiệu trưởng Ý kiến của Hiệu trưởng trường đang học trường tiếp nhận CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ( Mẫu dành cho học sinh cho cấp THCS) Kính gửi: -Lãnh đạo Phòng GD-ĐT : ………………….. -Lãnh đạo Phòng GD-ĐT : ……… …..… -Hiệu trưởng trường …………………………. -Hiệu trưởng trường …………………………. Tôi tên là: …………………………… Hiện ngụ tại:………………………. Là phụ huynh của em ………….……………….…Sinh năm……..………. Đã trúng tuyển vào lớp 6 năm học ………………, nay là học sinh lớp……..……. năm học ……………………. thuộc trường……………………….…………Ngoại ngữ………....…… Kết quả cuối năm : Học lực:……………..Hạnh kiểm:…………… Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường………………………,Lãnh đạo Phòng GD&ĐT…………………..… cho tôi được chuyển…………tôi về học lớp… năm học……...tại trường …………………….thuộc huyện…………. tỉnh:…………… Lý do:……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Được sự chấp thuận của Quý thầy ( cô) chúng tôi chân thành cám ơn. Hồ sơ đính kèm: …………, ngày……tháng……năm….20… -Học bạ Người làm đơn -Khai sinh -Giấy chứng nhận HTCTTT -Giấy CNTT vào lớp 6 Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường Ý kiến Hiệu Trưởng trường (Nơi chuyển đến) ( Nơi đang học) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ( Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học ) Kính gởi: -Lãnh đạo Phòng GD-ĐT : ………………….. -Lãnh đạo Phòng GD-ĐT : ……… …..… -Hiệu trưởng trường …………………………. -Hiệu trưởng trường …………………………. Tôi tên là: ……………………………………… Hiện ngụ tại:…………………. Là phụ huynh của em ………….…………….…Sinh năm……..………. là học sinh lớp……..…… năm học ……………………. thuộc trường………………… Kết quả cuối năm :Học lực:……………..Hạnh kiểm:………. Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường………………………… và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT…………………… cho tôi được chuyển con tôi về học lớp…. năm học……...tại trường ……………………………….…….thuộc huyện………………tỉnh:………………. Lý do:……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Kính mong được sự chấp thuận. Hồ sơ đính kèm: ……, ngày….tháng……năm….20… -Học bạ Người làm đơn -Khai sinh Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường Ý kiến Hiệu Trưởng trường (Nơi chuyển đến) ( Nơi đang học)

File đính kèm:

  • docMẫu đơn xin chuyển trường.doc
Mẫu đơn liên quan