Đơn xin nghỉ phép, việc riêng (Trường Đại học công nghệ Vạn Xuân)

docx1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3949 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép, việc riêng (Trường Đại học công nghệ Vạn Xuân), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN Mẫu 8 ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP/ VIỆC RIÊNG Nghệ An, ngày tháng ..năm 201 Kính gửi: - Ban giám hiệu Nhà trường; Phòng Tổng hợp, Tên CB/CNV:Bộ phận làm việc. Xin được nghỉ làm trong thời gian ngày, từ ngày.đến hết ngày.. Hình thức nghỉ: Nghỉ phép Nghỉ việc riêng (không lương) Ly do xin nghỉ (trong trường hợp không có kế hoạch trước):. Khi có công việc khẩn cấp xin liên hệ qua địa chỉ:Số điện thoại. Người thay thế công việc: Kí tên................. Người làm đơn: Kí tên. Ý kiến trưởng khoa, phòng: Kí tên.. Ý kiến lãnh đạo: Kí tên.. Ghi chú: - Trưởng khoa, phòng có thể cho nhân viên nghỉ 1/2 ngày, nếu thời gian nghỉ nhiều hơn phải có sự nhất trí của Ban lãnh đạo Nhà trường. Giấy nghỉ phép nộp về phòng TCHC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN Mẫu 8 ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP/ VIỆC RIÊNG Nghệ An, ngày tháng ..năm 201 Kính gửi: - Ban giám hiệu Nhà trường; Phòng Tổng hợp, Tên CB/CNV:Bộ phận làm việc. Xin được nghỉ làm trong thời gian ngày, từ ngày.đến hết ngày.. Hình thức nghỉ: Nghỉ phép Nghỉ việc riêng (không lương) Ly do xin nghỉ (trong trường hợp không có kế hoạch trước):. Khi có công việc khẩn cấp xin liên hệ qua địa chỉ:Số điện thoại. Người thay thế công việc: Kí tên................. Người làm đơn: Kí tên. Ý kiến trưởng khoa, phòng: Kí tên.. Ý kiến lãnh đạo: Kí tên.. Ghi chú: - Trưởng khoa, phòng có thể cho nhân viên nghỉ 1/2 ngày, nếu thời gian nghỉ nhiều hơn phải có sự nhất trí của Ban lãnh đạo Nhà trường. Giấy nghỉ phép nộp về phòng Tổng hợp.

File đính kèm:

  • docxĐơn xin nghỉ phép, việc riêng (Trường Đại học công nghệ Vạn Xuân).docx
Mẫu đơn liên quan