Đơn xin chuyển trường (Ngoài tỉnh)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3079 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin chuyển trường (Ngoài tỉnh), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Ngoài tỉnh) Kính gửi: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo…………………………………. Hiệu trưởng trường………………........…………………………… Hiệu trưởng trường………………………....……………………… Tôi tên:.......................................................................................................... Là cha (mẹ) của học sinh:............................................................................ Hộ khẩu thường trú:……………………...……………………………….. …………………………………………...………………………………... Hiện trú tại địa chỉ:………………………………………………………… Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho con tôi là: Họ tên:…………………… ……, sinh ngày:…………………………....... Nơi sinh:…………………………………………………………………... Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………....... ……………………………………………………………………………. Hiện trú tại địa chỉ:……………………………………………………...... ..................................................................................................................... Là học sinh đã học xong:……….., lớp:……….., trường:………………… ………………………huyện:……………….., tỉnh:………………………. Năm học 200……- 200:………, hệ:….......…, Kết quả học tập:.................. Hạnh kiểm:………………….; Học lực:……………………….. Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp:……trường……........................, huyện:…….....….tỉnh;………......... Lý do:……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Mong được Quý lãnh đạo Sở, Trường xem xét giải quyết Trân trọng cảm ơn! …….,ngày.....….tháng….năm 200.....… Người viết đơn Ý kiến của Hiệu trưởng trường đang học Ý kiến của Hiệu trưởng     trường tiếp nhận

File đính kèm:

  • docĐơn xin chuyển trường (Ngoài tỉnh).doc
Mẫu đơn liên quan