Mẫu Đơn đăng ký thành viên (Môi trường công ty)

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 523 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Đơn đăng ký thành viên (Môi trường công ty), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY TNHH ---------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------o0o------ SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 ngày 29/11/2005; - Căn cứ Điều lệ công ty 1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư . cấp ngày Địa chỉ trụ sở chính: 2. Vốn điều lệ: VNĐ ( Bằng chữ: đồng Việt Nam ) 3. Tên thành viên, địa chỉ, số vốn góp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên: STT Số, ngày cấp GCN vốn góp Họ và tên Số CMT (hoặc Hộ chiếu) của thành viên là cá nhâ, số dkkd hoặc QD thành lập của thành viên là tổ chức Hộ khẩu thường trú Số vốn góp Giá trị ( %) Thời điểm góp vốn Loại tài sản Chữ ký 1 2 3

File đính kèm:

  • docmau_don_dang_ky_thanh_vien_moi_truong_cong_ty.doc
Mẫu đơn liên quan