Đơn xin nghỉ phép (Sở giáo dục và đào tạo TP. HCM)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2848 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép (Sở giáo dục và đào tạo TP. HCM), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________________ ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi : Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tôi tên là: Lê Thanh Thu An Nam, nữ Ngày, tháng, năm sinh: _____________ tại Chức danh: __________________ Bộ môn giảng dạy: Chức vụ: Đơn vị công tác Điện thoại liên lạc: Nay tôi làm đơn này xin phép Ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho tôi được nghỉ phép để đi tại nước _______________ , từ ngày ___________ đến ngày Tôi xin cam kết trở về nước Việt Nam đúng thời hạn xin nghỉ phép, nếu không, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20.... Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị: Người làm đơn (Ghi rõ ý kiến, ngày ký, họ tên,chức vụ) (ký và ghi rõ họ tên) Ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo : Sở Giáo dục và Đào tạo chấp thuận cho Ông, Bà Lê Thanh Thu An được nghỉ phép đi tham quan, du lịch tại nước Singapore từ ngày 15/6 đến ngày 18/6/2010 TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20. GIÁM ĐỐC Ghi chú: thực hiện 02 bản

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép (Sở giáo dục và đào tạo TP. HCM).doc
Mẫu đơn liên quan