Báo cáo Nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2318 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN VỊ: Biểu 1a BÁO CÁO NHU CẦU THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO NĂM …… (Đính kèm Công văn số 6207/LS-TC-GDĐT-NV-LĐTBXH ngày 03/7/2012) Hệ số lương, phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung Số TT Chỉ tiêu Ngày tháng năm sinh Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên Tổng số Hệ số lương ngạch bậc Hệ số phụ cấp chức vụ Phụ cấp thâm niên vượt khung quy theo hệ số Tỷ lệ (%) phụ cấp thâm niên được hưởng Mức lương tối thiểu chung Mức tiền phụ cấp thâm niên 01 tháng Các khoản trích nộp 01 tháng theo quy định Kinh phí thực hiện phụ cấp thâm niên của năm 1 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9 10 11=5x9x10 12 13=(11+12) x số tháng thực hiện trong năm Tổng số 1 Họ và tên A 2 Họ và tên B 3 ... 4 ... Ghi chú: - Tổng số biên chế của đơn vị: ..…người. - Đơn vị tách riêng nhu cầu kinh phí thực hiện phụ cấp thâm niên năm 2011 và năm 2012 - Số tháng thực hiện trong năm 2011: 8 tháng. - Các khoản trích nộp (cột 12) bao gồm: BHXH, BHYT, BHTN ....., ngày...tháng... năm.... THỦ TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Năm 2011: cột (12) = cột (11) *20%; Năm 2012: cột (12) = cột (11) * 21% - Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên (cột 4): đơn vị tính là năm, là chỉ tiêu tại cột 12 biểu 1b

File đính kèm:

  • pdfcong_van_6027_1__7658.pdf
Mẫu đơn liên quan