Đơn xin nghỉ phép (Dành cho công nhân)

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 11722 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép (Dành cho công nhân), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi - Ban Giám Đốc Công Ty  - Phòng Hành chính – Nhân sự Tôi tên là : ........ Mã số NV     : ........  Bộ phận : ........ Địa chỉ : ........ Điện thoại : ........ Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ phép trong thời gian ...... ngày  (Kể từ ngày.... đến hến ngày ..) Lý do xin nghỉ phép: ..........   ..........   .......... Tôi đã bàn giao công việc cho :..Bộ phận : .......... .......... Các công việc được bàn giao : .......... .......... .......... Trưởng Bộ phận                                                               Người làm đơn

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép (Dành cho công nhân).doc