Đơn xin làm cộng tác viên

docx1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 699 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin làm cộng tác viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ ĐƠN XIN LÀM CỘNG TÁC VIÊN Kính gửi: ...................................... Tôi tên là:..................................................... Giới tính: ..................................................... Sinh ngày:.tháng.năm Dân tộc: ............................................. Nghề nghiệp: ..................................................................................................................... Nơi làm việc: ..................................................................................................................... Số điện thoại: .................................................................................................................... Email ................................................................................................................................. Địa chỉ liên lạc: ................................................................................................................. Sau khi nghiên cứu quy chế cộng tác viên kinh doanh của công ty, tôi tự nhận thấy mình có đủ điều kiện để trở thành cộng tác viên của quý cơ quan. Vì vậy, tôi trân trọng đề nghị được làm cộng tác viên của công ty để thực hiện hoạt động cộng tác viên trong lĩnh vực sau: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Nay tôi viết đơn này xin được làm cộng tác viên của Công Ty và có nguyện vọng được cộng tác tại: ....................................................................................................................... Nếu được sự đồng ý của quý Lãnh đạo Công Ty, tôi xin cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan. .........., ngày...tháng...năm... Người làm đơn

File đính kèm:

  • docxdon_xin_lam_cong_tac_vien.docx
Mẫu đơn liên quan