Đơn xin nghỉ việc

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 4023 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Địa danh, ngày …… tháng…… năm …… ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC Kính gửi: - Ban Giám Đốc Công Ty ……………............................................................... - Phòng Hành chính nhân sự Công ty ……………………………………..… Tôi tên là : …….....………………………………………………………………………… CMND số: …….....………………………………………………………………………… Bộ phận công tác: ………………………………………………………………………...... Chức vụ : …………………………………………………………………………………... Nay tôi làm đơn này, kính xin BGĐ cho tôi được thôi việc kể từ ngày ………………....... Lý do: ……......…………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………... Tôi đã bàn giao công việc cho:…………………………….……..Bộ phận :........................ Nội dung các công việc được bàn giao : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tôi cam đoan là đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn! Trưởng bộ phận NGUYỄN VĂN A Người làm đơn NGUYỄN VĂN B

File đính kèm:

  • docdon-xin-nghi-viec-2.doc
Mẫu đơn liên quan