Đơn xin thực tập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin thực tập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ảnh 3 x 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----***---- ĐƠN XIN THỰC TẬP Kính gửi: Tôi tên: Sinh viên Trường: Khoa: Chuyên ngành: Hệ đào tạo: Địa chỉ liên hệ: Số điện thoại liên lạc: Nay tôi làm đơn này để xin thực tập tại đơn vị. Nội dung mong muốn thực tập: .. .. Thời gian thực tập: ..(trong bao lâu, từ thời gian nào) Đơn vị xin thực tập: Nếu được đơn vị tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau: Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập do đơn vị quy định; Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo mật thông tin, an toàn tài sản của đơn vị; Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với đơn vị (nếu có); Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết. Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại đơn vị. Tôi xin chân thành cảm ơn. , ngày.thángnăm.... NGƯỜI LÀM ĐƠN

File đính kèm:

  • docxdon_xin_thuc_tap_hoc_vien_cong_nghe_buu_chinh_vien_thong.docx
Mẫu đơn liên quan