Đơn xin vào học lớp 1 trường Tiểu học Hàm Nghi

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 878 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin vào học lớp 1 trường Tiểu học Hàm Nghi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1 Năm học 2021 - 2022 Kính gửi : Ban giám hiệu trường Tiểu học Hàm Nghi 1. Họ và tên học sinh: .................................................................. Nam Nữ Ngày/tháng/năm sinh: .......................................... Dân tộc: ................................................. Nơi sinh: .................................................. ........................................................................... Hộ khẩu thường trú tại: ........................................................................................................ Hiện đang cư trú tại: ............................................................................................................ Số điện thoại liên lạc:........................................................................................................... 2. Họ tên bố:......................................................... Điện thoại: ............................................. Nghề nghiệp, nơi làm việc: .................................................................................................. 3. Họ tên mẹ:........................................................ Điện thoại: ............................................. Nghề nghiệp, nơi làm việc: .................................................................................................. 4. Thuộc đối tượng chính sách: (Thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo) .............................................................................................................................................. 5. Khuyết tật: ....................................................................................................................... Gia đình xin cam kết sẽ phối hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./. PHỤ HUYNH HỌC SINH (Ký và ghi rõ họ tên) ................................................. Ghi chú: Nhà trường nhận hồ sơ nhập học trực tuyến: Từ ngày 01/09/2021 đến ngày 10/09/2021. Hồ sơ xin học gồm: 01 đơn xin nhập học (theo mẫu) + 01 sổ hộ khẩu photocopy (không cần công chứng) + 01 bản sao giấy Khai sinh hợp lệ (Tiếp nhận Giấy khai sinh hợp lệ như sau: Giấy khai sinh sao y từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền) + Giấy báo nhập học + Các hồ sơ khác kèm theo: Sổ Hộ nghèo, cận nghèo(nếu có).

File đính kèm:

  • docxdon_xin_vao_hoc_lop_1_truong_tieu_hoc_ham_nghi.docx