Đơn xin vào học lớp 6

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 1346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin vào học lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 6 NĂM HỌC: 2022 - 2023 Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường ..................................... Tôi tên là:.....Điện thoại:.................... Phụ huynh của em:; Giới tính:.................. Ngày, tháng, năm sinh:././.......; Nơi sinh:............... Hộ khẩu thường trú của học sinh: Tổ: Khu phố:.......Phường:...................................... Chỗ ở hiện tại: Tổ:Khu phố:.... Phường:............................................................................ (Theo điạ chỉ mới sau khi sáp nhập và đổi tên khu phố theo quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị). Đã học lớp 5 tại trường: .............................................................................................................. Hộ khẩu thường trú của bố, mẹ: Tổ: Khu phố:.........Phường:........................................ Tôi xin đăng ký cho con tôi được vào học lớp 6, năm học 2022 - 2023 tại trường Nếu con tôi được vào học, tôi xin cam đoan sẽ thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của nhà nước và của nhà trường./. Kèm theo: Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ; Học bạ tiểu học (bản chính); Bản sao hộ khẩu thường trú (có bản chính để đối chiếu); Các giấy tờ khác (nếu cần): .... .... .... , ngày tháng năm 2022 .., ngày tháng năm 2022 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGTUYỂN SINH PHỤ HUYNH HỌC SINH (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) (Họ tên, chữ ký) Ghi chú: Đơn xin vào học được lưu giữ trong toàn cấp học.

File đính kèm:

  • docxdon_xin_vao_hoc_lop_6.docx
Mẫu đơn liên quan