Đơn yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 559 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ ĐƠN YÊU CẦU XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự Họ và tên người yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án: (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền) Địa chỉ: Họ và tên người được thi hành án Địa chỉ: Họ và tên người phải thi hành án: Địa chỉ: Nội dung yêu cầu xác minh tài sản, điều kiện thi hành án: 2. Tài liệu đã xác minh tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án nhưng không đạt quả 3. Các tài liệu liên quan khác 4. Cam đoan nộp phí, lệ phí thi hành án theo quy định của pháp luật .............., ngày...tháng...năm.... Người yêu cầu xác minh (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

File đính kèm:

  • docdon_yeu_cau_xac_minh_dieu_kien_thi_hanh_an.doc