Giấy xác nhận nhân viên đang làm việc của cơ quan đơn vị doanh nghiệp

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy xác nhận nhân viên đang làm việc của cơ quan đơn vị doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày tháng . năm..... GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC CÔNG TY.. Địa chỉ:............................................................................ Số điện thoại:..................................................................... Xác nhận: Anh/chị:...................................................................................... Ngày sinh:.............................................................................. Số CCCD/CMND:Ngày cấp:..Nơi cấp:.. Số điện thoại:................................................................. Địa chỉ:....................................................................... Là cán bộ/nhân viên đang làm việc tại Công ty.................. Vị trí công tác:..................................................................... Chức danh:.................................................................. Ngày vào làm việc:.......................................................... Ngày kết thúc làm việc (nếu có):........................................ ĐẠI DIỆN CÔNG TY (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxgiay_xac_nhan_nhan_vien_dang_lam_viec_cua_co_quan_don_vi_doa.docx