Mẫu bảng quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1868 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu bảng quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục: 01/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) Phụ lục BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ Đơn vị: triệu đồng Việt Nam STT Thu nhập sau thuế Thu nhập trước thuế Thu nhập năm Thu nhập tháng 1 Đến 57 Đến 4,75 NET/0,95 2 Trên 57 đến 111 Trên 4,75 đến 9,25 (NET-0,25)/0,9 3 Trên 111 đến 192,6 Trên 9,25 đến 16,05 (NET-0,75)/0,85 4 Trên 192,6 đến 327 Trên 16,05 đến 27,25 (NET-1,65)/0,8 5 Trên 327 đến 507 Trên 27,25 đến 42,25 (NET-3,25)/0,75 6 Trên 507 đến 742,2 Trên 42,25 đến 61,85 (NET-5,85)/0,7 7 Trên 742,2 Trên 61,85 (NET-9,85)/0,65 Ghi chú: NET là thu nhập/tháng của cá nhân thực nhận theo hợp đồng chưa có thuế thu nhập cá nhân.

File đính kèm:

  • doc20 Bang Quy Doi Thu Nhap Phu Luc Moi.doc
Mẫu đơn liên quan