Mẫu biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1841 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 3. Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Tên đề tài: Quyết định thành lập hội đồng: Ngày họp: Địa điểm: Thành viên hội đồng: Tổng số: Có mặt: Vắng mặt: Khách mời dự: Kết quả bỏ phiếu đánh giá: - Số phiếu đánh giá ở mức “Đạt”: Số phiếu đánh giá ở mức “Không đạt”: - Đánh giá chung : Đạt – Không đạt – Kết luận của hội đồng: Đề tài có đưa vào danh mục để tuyển chọn đề tài KHCN cấp Bộ không? Ghi chú: Đánh giá chung được xếp loại “Đạt” nếu trên 2/3 thành viên có mặt của hội đồng xếp loại “Đạt”. 8.2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung: TT Nội dung Nội dung sửa đổi, bổ sung (ghi chi tiết yêu cầu) Tên đề tài Mục tiêu Nội dung nghiên cứu Sản phẩm (sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng, sản phẩm khác) Kinh phí Ý kiến khác: Chủ tịch hội đồng Thư ký (ký, họ tên) (ký, họ tên) XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

File đính kèm:

  • docMau Bien Ban Hop Hoi Dong Xac Dinh Danh Muc De Tai.doc