Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1604 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 09: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày…. tháng… năm …… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU Kính gửi: ……………………………………………… Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện) Số CMND: ngày cấp: nơi cấp: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: Tên tổ chức: Địa chỉ: Giấy phép kinh doanh số: Nơi cấp: Đề nghị cơ quan xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi… con gấu ngựa;…. con gấu chó; ….. con gấu…. với chi tiết sau: TT Tên loài và (tên khoa học) Số chíp điện tử (số hồ sơ) Số chuồng Cân nặng (ước tính) Nguồn gốc (Ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào) Ghi chú 1 Gấu ngựa (Ursus thibetanus) 2 Gấu chó (Ursus malayanus) … ….. Mục đích nuôi: …. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (địa điểm, diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...) Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: … Tôi cam đoan chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì mọi điều kiện để nuôi gấu và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước. Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức

File đính kèm:

  • docMẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu.doc