Mẫu đơn xin nghỉ học đại học

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 22/10/2022 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin nghỉ học đại học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 1: Dùng cho đối tượng là sinh viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..............., ngày.......tháng.......năm....... ĐƠN XIN NGHỈ HỌC Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm Khoa - Giáo viên Chủ nhiệm lớp - Giáo viên phụ trách môn học Em tên là: Mã số sinh viên: Hiện đang học lớp: Khóa: Hệ đào tạo: tại Trường: Hôm nay em viết đơn này kính mong quý Thầy (Cô) cho phép em được nghỉ học từ ngày ......./......../ 20........... đến ......./......./ 20....... Lý do: Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học. Em xin chân thành cảm ơn! Ý kiến GVCN (Ký và ghi rõ họ tên) Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: Sinh viên nộp đơn xin nghỉ học kèm theo các loại giấy tờ như chứng nhận của bệnh viên cấp quận, huyện trở lên (nếu nghỉ vì lý do sức khỏe). Đơn chỉ có giá trị trong ngày sinh viên xin nghỉ học.

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_nghi_hoc_dai_hoc.doc
Mẫu đơn liên quan